Siapa yang mengaharapkan sesuatu, maka dia harus menyertakan tiga perkara terhadap harapanya itu : Kecintaan kepada apa yang diharapkannya Ketakutan akan kehilangannya Usaha untuk mendapakannya menurut kesanggupannya Harapan yang tidak...