NIK: 1502086606860002
NIP:
NUPTK: 4254771672130043
Jenis Kelamin: Perempuan
T.T.L: Sungai Sahut, 22 September 1993
Agama: Islam
Pendidikan: S-1
Jurusan: Pendidikan Ekonomi
Status: guru Honor
Jenis GTK: Guru Mata Pelajaran
Alamat : Jl. Natuna, RT/ RW. 026/ 000, Desa Sungtai Sahut, Kec. Tabir Selatan, Kab. Merangin
082380065932
yohansvera@gmail.com
vera wati